Archiwum Zamówień publicznych
do 14 000 EURO ( 2019 rok )

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PROCEDURA KONKURSOWA

NA DOSTAWĘ
FILTRÓW KASETONOWYCH, KIESZENIOWYCH, HEPA I FORMALDEHYDOWYCH
W OBIEKTACH KPCP
PRZY ULICY SEMINATYJNEJ 1
I MEYSNERA 9 W BYDGOSZCZY
NA ZASADACH OKREŚLONYCH
W PROJEKCIE UMOWY.
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-09
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012