Archiwum Zamówień publicznych
do 14 000 EURO ( 2020 rok )

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY

NA WYBÓR
INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ
I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZY
PLAN KAPITAŁOWY
DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGIIOstatnia aktualizacja: 2021-03-18
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012