Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 14000 EURO do 30000 Euro ( 2018 rok )

Procedura konkursowa nr: 01 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług
ubezpieczeń komunikacyjnych
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 1


Ostatnia aktualizacja: 2018-01-15Procedura konkursowa nr: 02 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług
w zakresie transportu sanitarnego

Ostatnia aktualizacja: 2018-02-13Procedura konkursowa nr: 03 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę gazów medycznych
w butlach i zbiornikach
wraz z dzierżawą
Ostatnia aktualizacja: 2018-03-05Procedura konkursowa nr: 04 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę dozowników sekwencyjnych
o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-25Procedura konkursowa nr: 05 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usługi ochrony mienia
w budynku ,,D''
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ulicy Seminaryjnej 1
Ostatnia aktualizacja: 2018-06-27Procedura konkursowa nr: 06 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę urządzenia
do ogrzania pacjenta


Ostatnia aktualizacja: 2018-08-20Procedura konkursowa nr: 07 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej
wraz z dostawa telefonów komórkowych
i niezbędnych akcesoriów


Ostatnia aktualizacja: 2018-08-20Procedura konkursowa nr: 08 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej
wraz z dostawa telefonów komórkowych
i niezbędnych akcesoriów


Ostatnia aktualizacja: 2018-09-18Procedura konkursowa nr: 09 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę
dozowników sekwencyjnych

Ostatnia aktualizacja: 2018-11-23Procedura konkursowa nr: 10 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie
usług transportowych

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-12Procedura konkursowa nr: 11 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę leku Nintedanib

Ostatnia aktualizacja: 2018-12-04Procedura konkursowa nr: 12 Z PK 18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług
ubezpieczeń komunikacyjnych
Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2018-12-24
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012