Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 14000 EURO do 30000 Euro
i zamówień zwolnionych ze stosowania ustawy
Prawo Zamówień Publicznych
( 2020 rok )

Procedura konkursowa nr: 01 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę środka kontrastowego IoversolOstatnia aktualizacja: 2020-04-30Procedura konkursowa nr: 02 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej
wraz z dostawą telefonów komórkowych
i niezbędnych akcesoriów


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-29Procedura konkursowa nr: 03 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę agregatu prądotwórczego wraz
z montażem i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego przy ul. Seminaryjnej 1 oraz przeniesienie i uruchomienie dotychczasowego agregatu do lokalizacji Zamawiającego
przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-23Procedura konkursowa nr: 04 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę agregatu prądotwórczego wraz
z montażem i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego przy ul. Seminaryjnej 1 oraz przeniesienie i uruchomienie dotychczasowego agregatu do lokalizacji Zamawiającego
przy ul. Meysnera 9 w Bydgoszczy


Ostatnia aktualizacja: 2020-08-24Procedura konkursowa nr: 05 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę
sprzętu laboratoryjnego
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-02Procedura konkursowa nr: 06 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej
wraz z dostawą telefonów komórkowych
i niezbędnych akcesoriów
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-24Procedura konkursowa nr: 07 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie robót budowlanych
pn. „Przebudowa rozdzielni elektrycznej głównej
w piwnicy budynku A – KPCP w Bydgoszczy”Ostatnia aktualizacja: 2020-09-02Procedura konkursowa nr: 08 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę systemu informatycznego
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-04Procedura konkursowa nr: 09 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę agregatu prądotwórczego wraz
z montażem i uruchomieniem w siedzibie Zamawiającego przy ul. Seminaryjnej 1 oraz przeniesienie i uruchomienie dotychczasowego agregatu do lokalizacji Zamawiającego
przy ul. Meysnera 9 w BydgoszczyOstatnia aktualizacja: 2020-09-03Procedura konkursowa nr: 10 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę bronchoskopów,
zestawów do bronchoskopii jednorazowych
i komory laminarnej
przeznaczonej dla Laboratorum Analitycznego

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-04Procedura konkursowa nr: 11 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę sprzętu,
dla działu Centralnej sterylizacji i DDD
oraz dla działu Utrzymania Higieny
i Centralnego Transportu Wewnątrzszpitalnego

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-08Procedura konkursowa nr: 12 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę sprzętu,
i aparatury medycznej
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-03Procedura konkursowa nr: 13 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę sprzętu,
dla działu Centralnej Sterylizacji i DDD

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-14Procedura konkursowa nr: 14 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę sprzętu dla Zakładu Patomorfologii

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-30Procedura konkursowa nr: 15 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę
radiologicznych stacji opisowych
do pracy zdalnej
wraz z usługą instalacji i uruchomienia
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-05Procedura konkursowa nr: 16 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę urządzeń
do dekontaminacji pomieszczeń
metodą zamgławianiaOstatnia aktualizacja: 2020-10-22Procedura konkursowa nr: 17 Z PK 20 (COVID-19)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na dostawę
odczynników laboratoryjnych - mikrobiologicznych


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-17Procedura konkursowa nr: 18 Z PK 20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na świadczenie usług transportowych


Ostatnia aktualizacja: 2020-12-07

Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012