Archiwum zamówienia publiczne do 60000 złotych
(2021 rok)

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na zakup i sukcesywną dostawą filtrów kasetonowych, kieszeniowych, HEPA, formaldehydowych oraz zestawów filtrów do oczyszczaczy powietrza w obiektach KPCP przy ulicy Seminaryjnej 1 i Meysnera 9 w Bydgoszczy na zasadach okreslonych w projekcie umowy
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-25
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012