Archiwum Zamówień Publicznych
powyżej 30000 EURO ( 2020 rok )

Nr postępowania: 01 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG PRALNICZYCH

Ostatnia aktualizacja: 2020-02-11Nr postępowania: 02 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
GAZÓW MEDYCZNYCH
W BUTLACH I ZBIORNIKACH
WRAZ Z ICH DZIERŻAWĄ
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-13


Nr postępowania: 03 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH
ORAZ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Ostatnia aktualizacja: 2020-04-16Nr postępowania: 04 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPRZĘTU
I APARATURY MEDYCZNEJOstatnia aktualizacja: 2020-04-29Nr postępowania: 05 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCHOstatnia aktualizacja: 2020-02-19Nr postępowania: 06 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH
I PAPIERU TOALETOWEGO
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓWOstatnia aktualizacja: 2020-03-26Nr postępowania: 07 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW,
PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH
I WYROBÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-12Nr postępowania: 08 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH
Ostatnia aktualizacja: 2020-03-19Nr postępowania: 09 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA PEŁNIENIE FUNKCJI
INŻYNIERA KONTRAKTU DLA ZADANIA
,,PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ORAZ
TERMOMODERNIZACJA WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
KPCP BYDGOSZCZ, UL. SEMINARYJNA 1
- ETAP IIOstatnia aktualizacja: 2020-09-11Nr postępowania: 10 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC ŚWIADCZEŃ
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ W WARUNKCH
DOMOWYCH DLA PACJENTÓW KPCP
W BYDGOSZCZY


Ostatnia aktualizacja: 2020-04-28Nr postępowania: 11 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-20Nr postępowania: 12 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW
I MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO,
MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCH
DO ANALIZATORÓW ORAZ
DZIERŻAWĘ ANALIZATORÓW

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-26Nr postępowania: 13 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODZIEŻY OCHRONNEJ
ORAZ SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-05-15Nr postępowania: 14 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-07-03Nr postępowania: 15 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PIECZYWA, WYROBÓW PIEKARSKICH
I CIASTKARSKICH ORAZ MIĘSA
I WĘDLIN WIEPRZOWYCHOstatnia aktualizacja: 2020-04-21Nr postępowania: 16 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUG
W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-30Nr postępowania: 17 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH – MIKROBIOLOGICZNYCH
ORAZ DZIERŻAWĘ APARATURY

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-09Nr postępowania: 18 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
I SZWÓW CHIRURGICZNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2020-07-09Nr postępowania: 19 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW DO MYCIA
I DEZYNFEKCJI RĄK
WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOZOWNIKÓWOstatnia aktualizacja: 2020-07-08Nr postępowania: 20 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW,
MATERIAŁÓW KONTROLNYCH
I KALIBRATORÓW
DLA LABORATORIUM ANALITYCZNEGO
ORAZ MATERIAŁÓW I CZĘŚCI
ZYŻYWALNYCH DO ANALIZATORA
Ostatnia aktualizacja: 2020-06-26Nr postępowania: 21 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPRZĘTU
I APARATURY MEDYCZNEJ


Ostatnia aktualizacja: 2020-09-15Nr postępowania: 22 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO
NA UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC ŚWIADCZEŃ
OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ - NIEINWAZYJNEJ
WENTYLACJI MECHANICZNEJ W WARUNKCH
DOMOWYCH DLA PACJENTÓW KPCP
W BYDGOSZCZY


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-02Nr postępowania: 23 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH
I RĘKAWIC

Ostatnia aktualizacja: 2020-07-21Nr postępowania: 24 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ


Ostatnia aktualizacja: 2020-12-02Nr postępowania: 25 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SZPITALNYCH WYROBÓW PAPIEROWYCH
ORAZ ZESTAWÓW UBRANIOWYCH, OBUWIA
I AKCESORIÓW OCHRONNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-04Nr postępowania: 26 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
LEKÓW, PREPARATÓW KRWIOPOCHODNYCH,
PREPARATÓW DO ŻYWIENIA
I WYROBÓW MEDYCZNYCH

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-23Nr postępowania: 27 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WORKÓW FOLIOWYCH
I WYROBÓW Z FOLII

Ostatnia aktualizacja: 2020-10-27Nr postępowania: 28 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU MEDYCZNEGO,
JEDNORAZOWEGO UŻYTKU,
PREPARATÓW DO DIALIZ
SZWÓW CHIRURGICZNYCH I ŚRODKÓW CHIRURGICZNYCH
I ŚRODKÓW HEMOSTATYCZNYCH
ORAZ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-10Nr postępowania: 29 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
ORAZ PREPARATÓW DO ŻYWIENIA

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-02Nr postępowania: 30 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ LEKÓW
OBJĘTYCH PROGRAMEM LEKOWYM

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-17Nr postępowania: 31 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
SPRZĘTU DO BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH PŁUCOstatnia aktualizacja: 2020-11-06Nr postępowania: 32 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
I ODCZYNNIKÓW DO WYKONANIA BADAŃ
SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW
ORAZ DOSTAWĘ MANUALNEGO SPRZĘTU, AKCESORIÓW
I CZĘŚCI ZUŻYWALNYCHOstatnia aktualizacja: 2021-01-05Nr postępowania: 34 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW
OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-11Nr postępowania: 33 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH ORAZ
MIĘSA I WĘDLIN DROBIOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-30Nr postępowania: 35 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-17Nr postępowania: 36 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
RADIOLOGICZNYCH STACJI OPISOWYCH
DO PRACY ZDALNEJ
WRAZ Z USŁUGĄ INSTALACJI I URUCHOMIENIA


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-21Nr postępowania: 37 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPRZĘTU
I APARATURY MEDYCZNEJ
ORAZ POSZEW I POSZEWEK JEDNORAZOWYCH


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-27Nr postępowania: 38 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
KUJAWSKO - POMORSKIEGO
CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

Ostatnia aktualizacja: 2020-12-15Nr postępowania: 39 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PREPARATÓW MYJĄCYCH
I DEZYNFEKCYJNYCH
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-08Nr postępowania: 40 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
PIECZYWA, WYROBÓW PIEKARSKICH
I CIASTKARSKICH ORAZ MIĘSA
I WĘDLIN WIEPRZOWYCHOstatnia aktualizacja: 2021-04-07Nr postępowania: 41 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
I KOSMETYKÓW


Ostatnia aktualizacja: 2021-05-06Nr postępowania: 42 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-22Nr postępowania: 43 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG PRALNICZYCHOstatnia aktualizacja: 2021-02-22Nr postępowania: 44 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE
USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU SANITARNEGO


Ostatnia aktualizacja: 2021-01-26Nr postępowania: 45 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
WORKÓW FOLIOWYCH
I WYROBÓW Z FOLIIOstatnia aktualizacja: 2021-01-26Nr postępowania: 46 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH
- MKROBIOLOGICZNYCH -
ORAZ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATURY


Ostatnia aktualizacja: 2021-03-31Nr postępowania: 47 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
GAZÓW MEDYCZNYCH
W ZBIORNIKACH
WRAZ Z ICH DZIERŻAWĄOstatnia aktualizacja: 2021-01-26Nr postępowania: 48 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ
AKCESORIÓW DO SPRZĘTU
I APARATURY MEDYCZNEJ
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-19Nr postępowania: 49 Z PN 20

KUJAWSKO - POMORSKIE CENTRUM PULMONOLOGII
W BYDGOSZCZY
UL. SEMINARYJNA 1, 85-326 BYDGOSZCZ

zwanym dalej Zamawiającym

OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ŚWIADCZENIE USŁUGI
W ZAKRESIE SUKCESYWNEGO ODBIORU,
TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA
ODPADÓW MEDYCZNYCHOstatnia aktualizacja: 2021-02-26

Powrót do początku strony

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012