Autopulmoscan

Mobilny cyfrowy system rentgenografii do masowych przewietle klatki piersiowej
Kontakt

Telefon: +48 52 32 56 615, Telefon komrkowy: +48 504125486,

w godzinach: 8.00 - 15.00

e-mail: mareksajdak@poczta.onet.pl
Maksymalnie najnisza dawka promieniowania rentgenowskiego dla pacjenta i obsugi

Osignita w wyniku prawie 100% konwersji promieniowania rentgenowskiego przez scyntylator pokrywajcy pprzewodnikowy detektor.


Doskonaa jako obrazu i due moliwoci diagnostyczne

Osigane s dziki najnowszym, innowacyjnym wysokiej jakoci elementom skadowym:

  • wysoce stabilny generator wielkiej czstotliwoci o mocy 1,5kW
  • wska (poniej 1mm) paska wizka promieniowania rentgenowskiego
  • zmniejszajca do minimum wpyw promieniowania rozproszonego
  • pprzewodnikowy detektor o dynamicznym zakresie 104

Korzyci
  • bezpieczne badanie dla pacjenta (zalecane dla dzieci)
  • mao kosztowna bezfilmowa technologia obrazowania
  • doskonaa jako obrazu i due moliwoci diagnostyczne
  • zmniejszony koszt obsugi i archiwizowania
  • wysoka wydajno
  • moliwo wsppracy aparatu z sieci komputerow szpitala i przesyania cyfrowego obrazu w dowolne miejsce na wiecie
    Zwikszony komfort

Autopulmoscan wyposaony jest w klimatyzacj, ciep i zimn wod, ogrzewanie oraz w wind dla niepenosprawnych


Pulmoscan - zasada dziaania

Projekcja obrazu cyfrowego pojawia si na monitorze komputera w wyniku skanowania pacjenta przez wsk pask wizk promieni rentgenowskich odbieran przez liniowy wieloelementowy detektor pprzewodnikowy.


Pulmoscan - przebieg badania

Obraz pojawia si na stanowisku komputerowym technika natychmiast po zakoczeniu ekspozycji. Technik sprawdza ustawienia pacjenta, jako obrazu i moe wrowadzi obraz do pamici komputera lub natychmiast powtrzy badanie (np. wykona rzut boczny). Wprowadzone do pamici komputera obrazy z danymi pacjenta przekazywane s na stanowisko komputerowe lekarza, gdzie po obrbce diagnostycznej wprowadzony jest opis badania i sporzdzony wydruk obrazu wraz z opisem.

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012