Poradnie
Centrum POCHP i Niewydolności Oddechowej – wejście C2

REJESTRACJA czynna w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach: 8.00-11.00

Rejestracja telefoniczna: 52 32 56 738 oraz 52 32 56 618

Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem
Rejestracja telefoniczna : 52 32 56 629

Zespół Domowego Leczenia Respiratorem
Rejestracja telefoniczna: 52 32 56 629

Pracownia Fizjopatologii Oddychania
Rejestracja telefoniczna : 52 32 56 739
Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami Specjalistycznymi

wejście A5, rejestracja telefon: +48 52 32 56 733
INFORMUJEMY O WZNOWIENIU (W OGRANICZONYM ZAKRESIE) PRACY
PORADNI GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ORAZ PORADNI TORAKOCHIRURGICZNEJ
(Działalność Poradni Alergologicznej pozostaje nadal zawieszona do odwołania).Pacjenci, którzy byli wcześniej zarejestrowani, będą informowani telefonicznie o szczegółach na 2-4 dni przed planowanym terminem wizyty.


Z uwagi na zagrożenie epidemiczne rejestracja na wizyty planowe odbywa się wyłącznie telefonicznie – w godz. 7.30-10.00 i 13.00-16.00

tel. 52 32 56 733

Pacjenci ze skierowaniem w trybie pilnym, proszeni są o dostarczenie skierowania, płyty ze zdjęciem rtg, dokumentacji medycznej na podstawie której wydano skierowanie (kopie opisów badań , Kart Informacyjnych).


Dokumenty można oddać osobiście (wejście A5, w godz. 8.00-12.00) lub przesłać pocztą.Jeżeli nie zachodzi konieczność osobistej wizyty w Poradni - będą Państwo mieli możliwość skorzystania z porady telefonicznej, w trakcie której lekarz zinterpretuje wyniki badań podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania, ew. wystawi receptę elektroniczną lub skierowanie.


UWAGA!

Prosimy o wcześniejsze przygotowanie się do rozmowy telefonicznej
(prosimy przygotować: okulary, przybory do pisania, wyniki badań, dokumentację medyczną – w szczególności opisy badań rtg, tomografii komputerowej,
epikryzy z pobytów szpitalnych).

BARDZO PROSIMY O ZROZUMIENIE - ABY NIE BLOKOWAĆ LINII TELEFONICZNYCH!!!


W PRZYPADKU WIZYTY OSOBISTEJ – PROSIMY O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE WYZNACZONEJ GODZINY, ZASŁANIANIE UST I NOSA I ZACHOWANIE BEZPIECZNYCH ODLEGŁOŚCI.


Badania diagnostyczne

PACJENCI, KTÓRZY w okresie zawieszenia działalności MIELI WYSTAWIONE I POZOSTAWIONE W KARTOTECE SKIEROWANIA NA BADANIA – PROSZENI SĄ O TELEFONICZNY KONTAKT Z Rejestracją Przychodni (tel. 52 32 56 733). - pracownicy Przychodni przekażą skierowania do stosownych pracowni i zostaną Państwo poinformowani o dalszym postępowaniu.


Skierowania wystawiane aktualnie podczas porady telefonicznej są przekazywane obiegiem wewnętrznym i nie muszą być odbierane przez pacjenta.


Spirometria:
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne – NIE WYKONUJEMY rutynowo badań spirometrycznych!!
Pacjentów, którzy posiadają skierowania na spirometrię, prosimy aby powstrzymali się z wykonaniem badania do czasu konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Badania radiologiczne:
Zdjęcie płuc: ze względu na zmiany w organizacji pracy Szpitala - badanie powinno być wykonane kilka dni przed planowanym terminem wizyty!!
Pacjentów, którzy otrzymali skierowanie na TOMOGRAFIĘ KOMPUTEROWĄ Z KONTRASTEM, prosimy o zapoznanie się z treścią „Zgody na badanie Tomografii Komputerowej” dostępnej tutaj i przygotowanie się do wypełnienia zamieszczonej w niej ankiety.NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KONIECZNOŚĆ ODSTAWIENIA NIEKTÓRYCH LEKÓW
NA 48 GODZIN PRZED BADANIEM


Na badanie z kontrastem, pacjent przychodzi na czczo z dorosłą osobą towarzyszącą. Pacjent zgłasza się z wynikiem poziomu KREATYNINY (jest to badanie krwi oceniające wydolność nerek, należy je wykonać kilka dni przed tomografią. Można je wykonać w tutejszej Przychodni – krew pobierana jest w Gabinecie Zabiegowym Przychodni w dni robocze w godz. od 7:30 do 8:30. Jeżeli przyjazd na pobranie krwi stanowi dla Państwa problem, można je wykonać „na własną rękę” w miejscu zamieszkania – w większości placówek koszt badania nie przekracza 10 złotych).


Badania laboratoryjne:
Pobranie krwi: (w tym także na badanie kreatyniny przed TK) - odbywa się w Gabinecie Zabiegowym Przychodni (wejście A5) – w godzinach 7.30 - 8.30 – wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Przychodni.


Badania mikrobiologiczne:
Pojemniki będą wydawane a następnie materiał odbierany będzie przez Pracownika Przychodni – przy wejściu „A5”. Jałowy pojemnik można również kupić w aptece. Pojemnik należy podpisać: imię, nazwisko oraz numer PESEL.!Poradnia Torakochirurgiczna,

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc,

Poradnia Alergologiczna,

UWAGA! ODCZULANIA WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA
(proszę śledzić informacje na naszej stronie internetowej)Poradnia Rehabilitacyjna

Zakład Rehabilitacji z Gabinetami RehabilitacyjnymiPoradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapiicopyright © KPCP Bydgoszcz 2012