Procedury diagnostyczne i terapeutyczneOferujemy następujące procedury diagnostyczne i terapeutyczne:

 • badanie radiologiczne klatki piersiowej
 • ultrasonogrofię jamy brzusznej, klatki piersiowej, węzłów nadobojczykowych
 • badania cytologiczne plwociny
 • bronchofiberoskopię z oceną cytologiczną i histopatologiczną pobranego materiału
 • bronchoskopię klasyczną
 • biopsje cienkoigłowe płuc, opłucnej, węzłów chłonnych, ściany klatki piersiowej wraz z oceną cytologiczną materiału
 • płukanie pęcherzykowo-oskrzelikowe (BAL)
 • badanie bakteriologiczne plwociny, popłuczyn oskrzelowych i materiału tkankowego w kierunku gruźlicy i zakażeń nieswoistych
 • punkcje jamy opłucnowej z badaniem morfologicznym, cytologicznym i bakteriologicznym ewakuowanej treści
 • spirometrię w pełnym zakresie
 • pletyzmografię całego ciała
 • ocenę pojemności dyfuzyjnej płuc dla tlenku węgla (DLCO)
 • próby rozkurczowe
 • drenaż czynny i bierny jamy opłucnowej
 • wideotorakoskopię
 • mediastinoskopię
 • biopsję otwartą płuca
 • pełny zakres operacji torakochirurgicznych
 • rehabilitację oddechową

Liczne pracownie wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę diagnostyczną i leczniczą:

Zakład Radiologii

     Pracownia Tomografii Komputerowej

Laboratorium Analityczne

Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem

Pracownia Endoskopowa

Pracownia Fizjopatologii Oddychania

Pracownia Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład Patomorfologii

Zakład Rehabilitacji z Gabinetami Rehabilitacyjnymi


Pracownie i laboratoria wykonują dodatkowo badania odpłatne dla pacjentów z zewnątrz (na życzenie).

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012