Promocja inwestycji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- PomorskiegoKujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn. Zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii dla chorób układu oddechowego oraz zwiększenie bezpieczeństwa chorych hospitalizowanych w Centrum, w tym poddawanych zabiegom torakochirurgicznym. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup następującego wyposażenia:
- respiratory,
- łóżka elektryczne wraz z szafkami przyłóżkowymi,
- zestawy pomp infuzyjnych wraz ze stacją dokującą,
- system monitorowania pacjenta.

Planowane efekty:
- poprawa zdrowia społeczeństwa co przyczyni się do wzrostu liczby aktywnych osób na rynku pracy,
- obniżenie wskaźników umieralności oraz niepełnosprawności osób w zagrożeniu zdrowia i życia,
- zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Wartość projektu: 1 221 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 037 850,00 zł


copyright © KPCP Bydgoszcz 2012