Promocja Fundusze unijne Covid-19„Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”

Całkowita wartość projektu: 4 238 136,68 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 4 064 154,85 zł

Celem programu jest: ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych

Program polega na zakupie materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników ochrony zdrowia„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Całkowita wartość projektu: 9 776 473,79 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 8 798 826, 41 zł

Celem programu jest: doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Program polega na zakupie sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do walki z COVID-19
„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy realizuje projekt „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”

Całkowita wartość projektu: 6 620 444,81 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 5 958 400,33 zł

Celem programu jest: doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Program polega na zakupie sprzętu i aparatury medycznej niezbędnych do walki z COVID-19

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012