ADRES SIEDZIBY GŁÓWNEJ

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

ul. Seminaryjna 1
85-326 Bydgoszcz

tel. 52 32-56-600
fax 52 32-56-606

E-mail: kpcp@kpcp.pl
ADRES JEDNOSTKI W SMUKALE

Kujawsko-Pomorskie
Centrum Pulmonologii
w Bydgoszczy

ul. Meysnera 9
85-472 Bydgoszcz

tel. 52 32 79 300
 52 32 79 329

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (EPUAP) /KPCPBDG/SkrytkaESP


SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1 SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9
SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. SEMINARYJNA 1

Centrala, portiernia, informacja 52 32 56 600
52 32 56 700

Sekretariat 52 32 56 735
Sekretariat fax 52 32 56 606
Kancelaria 52 32 56 793

Dyrektor 52 32 56 735
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 52 32 56 742
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 52 32 56 796
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 52 32 56 750

Dział Organizacyjno - Prawny 52 32 56 614
Pełnomocnik ds. Controlingu Zarządczego 52 32 56 663
Specjalista ds. Administracyjno-Ekonomicznych 52 32 56 765
Służby ds. BHP i P. Poż. 52 32 56 610

Radca Prawny 52 32 56 748

Kierownik Opieki Medycznej,
Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością i Akredytacji
52 32 56 604

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 52 32 56 614

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 52 32 56 764

Inspektor ds. Ochrony Radiologicznej 52 32 56 616

Inspektor Ochrony Danych 52 32 56 614

Administrator Systemów Informatycznych 52 32 56 776
52 32 56 741

Stanowisko ds. Obrony Cywilnej 52 32 56 764

Przewodniczący Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych 52 32 56 780

Specjalista ds. Epidemiologii 52 32 56 610

Dział Kadr
Kierownik Działu Kadr 52 32 56 664
Kadry 52 32 56 709

Dział Płac
Koordynator 52 32 56 663
Płace 52 32 56 708

Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej
i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych
Kierownik 52 32 56 751
Statystyka 52 32 56 605
Kontraktowanie 52 32 56 798
fax 52 32 56 718

Dział Finansowo - Księgowy
Główny Księgowy 52 32 56 734
Księgowość 52 32 56 707
Kasa 52 32 56 745
Planowanie i Koszty 52 32 56 746

Izba przyjęć
Izba Przyjęć 52 32 56 719
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 720
Gabinet lekarski 52 32 56 619
Gabinet lekarski i pielęgniarki 52 32 56 650
Przyjęcia planowe 52 32 56 611
EKG 52 32 56 706

Izba przyjęć
Izba Przyjęć 52 32 56 719
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 720
Gabinet lekarski 52 32 56 619
Gabinet lekarski i pielęgniarki 52 32 56 650
Przyjęcia planowe 52 32 56 611
EKG 52 32 56 706

Oddział Kliniczny Chorób Płuc, Alergologii
i Onkologii Pulmonologicznej
Koordynator 52 32 56 781

Pododdział Chorób Płuc i Onkologii
Pulmonologicznej OKOP
Koordynator 52 32 56 787
Lekarze 52 32 56 785
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 778
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 777
Sekretariat 52 32 56 782

Pododdział Chorób Płuc i Alergologii OKAP
Koordynator 52 32 56 649
Gabinet lekarski 52 32 56 780
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 647
Sekretariat 52 32 56 784


Oddział Chorób Płuc, Gruźlicy i Sarkoidozy
Koordynator 52 32 56 769
Gabinet lekarski 52 32 56 770
Sekretariat 52 32 56 766
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 767
Gabinety zabiegowe 52 32 56 767
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 630

Oddział Chorób Płuc i Niewydolności Oddychania
z Pododdziałem NWM i Pododdziałem
Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
Koordynator 52 32 56 652
Gabinet lekarski 52 32 56 771
Gabinet lekarski 52 32 56 772
Lekarz dyżurny 52 32 56 788
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 744
Pielęgniarka koordynująca 52 32 56 768

  Pododdział Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu
  Sekretariat 52 32 56 773
  Gabinet zabiegowy 52 32 56 661
  Laboratorium Snu 52 32 56 608

  Pododdział NWM
  Sekretariat 52 32 56 657
  Gabinet Zabiegowy 52 32 56 774

Oddział Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej
Koordynator 52 32 56 612
Gabinet lekarski 52 32 56 730
Sekretariat 52 32 56 645
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 732
Gabinet zabiegowy 52 32 56 731
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 799
Poradnia Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej 52 32 56 797

Oddział Onkologiczno - Pulmonologiczny
z Chemioterapią
Koordynator 52 32 56 787
Gabinet lekarski 52 32 56 785
Sekretariat 52 32 56 784
Dyżurka pielęgniarek 52 32 56 786
Gabinety zabiegowe 52 32 56 786
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 778
Dyzurka pielęgniarek - Klinika 52 32 56 649

Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Koordynator 52 32 56 710
Gabinet lekarski 52 32 56 722
Sekretariat 52 32 56 711
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 757
Gabinet diagnostyczno - zabiegowy 52 32 56 758
Gabinet zabiegowy PZP 52 32 56 643
Gabinet zabiegowy 52 32 56 648
Gabinet zabiegowy ogólnoszpitalny 52 32 56 728
Sala pooperacyjna 52 32 56 646
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 729

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Koordynator 52 32 56 638
Gabinet lekarski 52 32 56 725
REANIMACJA 52 32 56 644
Sekretariat 52 32 56 639
Dyżurka Pielęgniarek 52 32 56 724
Sala Wybudzeń przy Bloku Oper. 52 32 56 651
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 56 726

Blok Operacyjny
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 56 715
Pielęgniarka Koordynująca 52 32 56 717
Pokój administracyjny 52 32 56 715
Sala operacyjna A 52 32 56 658
Sala operacyjna B 52 32 56 659
Sala Wybudzeń 52 32 56 651

Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc
z Poradniami specjalistycznymi
Kierownik 52 32 56 628
Rejestracja 52 32 56 733
Gabinet lekarski - Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 52 32 56 607
Gabinet lekarski - Poradnia Alergologiczna 52 32 56 626
Gabinet lekarski - Poradnia Torakochirurgiczna 52 32 56 625
Gabinet zabiegowy 52 32 56 617

Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
i Niewydolności Oddychania
Sekretariat 52 32 56 633
Gabinet lekarski 52 32 56 737
Rejestracja (8.00 - 11.00) 52 32 56 618
Poradnia Pulmonologiczna (7.00 - 19.00) 52 32 56 738
Gabinet Pulmonologiczny 1 52 32 56 641
Wojewódzki Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem 52 32 56 629
Pracownia Spirometryczna 52 32 56 739

Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii
Gabinet lekarski 52 32 56 623
Rejestracja 52 32 56 622
Gabinet pielęgniarki Sekretariat 52 32 56 621
Gabinet lekarski onkologiczny 52 32 56 654
Gabinet konsylium, Poradnia Chorób Płuc 52 32 56 603
Poradnia Szybkiej Diagnostyki Pulmonologicznej 52 32 56 797

Zakład Radiologii
Kierownik 52 32 56 655
Rejestracja 52 32 56 616
Kierownik techników RTG 52 32 56 779
Opisownia 52 32 56 655
Tomograf 52 32 56 662
USG 52 32 56 620
Lekarze 52 32 56 655

Pracownia Endoskopowa
Kierownik 52 32 56 653
Pracownia 52 32 56 727

Laboratorium Analityczne
Kierownik 52 32 56 760
Pracownia 52 32 56 761
Pracownia serologiczna / Bank Krwi 52 32 56 762

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej
Kierownik 52 32 56 792
Rejestracja 52 32 56 791
Asystenci 52 32 56 789
FAX 52 32 56 790

Dział Centralnej Sterylizacji i DDD
Kierownik 52 32 56 747
Sterylizacja 52 32 56 736

Apteka
Kierownik 52 32 56 713
Pracownia 52 32 56 704

Sekcja Informatyki
Kierownik
Informatycy
52 32 56 741
52 32 56 776

Dział Aparatury, Sprzętu Medycznego
i Zaopatrzenia
Aparatura i Sprzęt Medyczny 52 32 56 666
Zaopatrzenie 52 32 56 721
Gospodarowanie Środkami Trwałymi 52 32 56 701

Dział Zamówień Publicznych
Kierownik 52 32 56 795
Dział 52 32 56 609

Dział Techniczno - Eksploatacyjny
Kierownik 52 32 56 705
Biuro działu 52 32 56 749
Inwestycje 52 32 56 660
Warsztaty 52 32 56 794
Magazyn 52 32 56 783
Zespół Gospodarczy - Szwalnia 52 32 56 755
Zespół Gospodarczy - Koordynator 52 32 56 756

Zakład Patomorfologii
Kierownik 52 32 56 703
Sekretariat 52 32 56 702

Dział Żywienia
Kierownik 52 32 56 601
Biuro działu 52 32 56 602
Kuchnia 52 32 56 754

Dział Utrzymania Higieny
i Transportu Wewnątrzszpitalnego
Kierownik 52 32 56 716
Dział 52 32 56 716

Bufet - ulica Seminaryjna 52 32 56 775
SPIS TELEFONÓW STACJONARNYCH ul. MEYSNERA 9

Centrala, portiernia, informacja 52 32 79 300
52 32 79 329

Lekarz dyżurny 52 32 79 335/341/342/347

Oddział Rehabilitacji / Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
Koordynator 52 32 79 335
Sekretariat 52 32 79 322
Lekarz - łączony przez sekretariat 52 32 79 322
Psycholog 52 32 79 336
Sala gimnastyczna 52 32 79 303
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 79 367
Dyżurka pielegniarek 52 32 79 313
Socjalny 52 32 79 339
Zabiegowy 52 32 79 325
Pokój socjalny 52 32 79 331
Kierownik Zakładu Rehabilitacji 52 32 79 372
Asystenci medyczni, rehabilitanci 52 32 79 320
Sala gimnastyczna 52 32 56 305
Fizykoterapia 52 32 79 302
Masaż 52 32 79 373
Hydroterapia 52 32 79 370
Pacjenci 52 32 79 338

Oddział Rehabilitacji Oddechowej
Gabinet Lekarski 52 32 79 308
Gabinet Diognostyczno - Zabiegowy 52 32 79 311
Pokój Przygotowań Pielęgniarskich 52 32 79 359

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OG
Koordynator 52 32 79 342
Lekarz 52 32 79 341
Specjalista ds. Uzależnień 52 32 79 308
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 79 309
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 344
Zabiegowy 52 32 79 316
Pacjenci 52 32 79 304

Oddział Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc - Odcinek OLG
Lekarz 52 32 79 347
Koordynator Opieki Medycznej 52 32 79 350
Sekretariat 52 32 79 350
Dyżurka pielęgniarek 52 32 79 346
Fax 52 32 79 314
Pacjenci 52 32 79 351
Kuchenka 52 32 79 355

Pozostałe
RTG 52 32 79 317
Rozdzielnia posiłków 52 32 79 327
Warsztat 52 32 79 330
Warsztat 52 32 79 333
Kotłownia 52 32 79 324
Sterylizacja 52 32 79 323
Hotel 52 32 79 334
Dział Utrzymania Higieny i Transportu Wewnątrzszpitalnego 52 32 79 315
Dział Kontraktowania, Statystyki Medycznej i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych 52 32 79 311
Hotel 52 32 79 334
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012