DYREKTOR Kujawsko - Pomorskiego Centrum Pulmonologiimgr Mariola Brodowska

Pion DyrektoraZ-ca Dyrektora ds. Lecznictwalek. Bogusław Jasik

Pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwamgr Beata Walecka

Pion Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa


Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno - Eksploatacyjnychmgr Krzysztof Malatyński

Pion Z-cy Dyrektora
ds Ekonomiczno - Eksploatacyjnych

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012