Pion Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. Bogusław Jasik

dyr.med@szpital-pluc.bydgoszcz.plIzba Przyjęć


Oddziały szpitalne


Wojewódzka Przychodnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Poradniami Specjalistycznymi
  • Poradnia Alergologiczna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
  • Poradnia Torakochirurgiczna

Centrum Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc i Niewydolności Oddychania
Apteka Szpitalna

Blok operacyjny

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Gabinet Zabiegowy Ogólny


Laboratorium Analityczne

Pracownia Endoskopowa

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej

Zakład Patomorfologii

Zakład Radiologii


Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Onkologiczna z Ambulatorium Chemioterapii

Zakład Rehabilitacji z Gabinetami Rehabilitacyjnymi

copyright © KPCP Bydgoszcz 2012