Pion Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
  Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

   mgr Beata Walecka

   dp@szpital-pluc.bydgoszcz.plPielęgniarki oddziałowe i koordynujące
oraz pozostały personel medyczny średniego szczebla zarządzania.

Dział Żywienia
copyright © KPCP Bydgoszcz 2012